Czy napisanie pracy doktorskiej jest trudne?

Dodano 11 sierpnia 2014, w Informacje, przez rzdoktoraty

Pisanie pracy doktorskiej jest z pewnością zadaniem wymagającym. To nie jest to samo co esej. Przygotowanie pracy doktorskiej może potrwać kilka lat i związane jest z szeregiem zadań, jakimi trzeba się zająć zanim przystąpisz do pisania. Trzeba zebrać odpowiednia ilość materiału, wybrać najlepiej dopasowany do naszych zdolności temat, przeprowadzić testy, wyciągnąć wnioski i napisać dobrze zaplanowana prace doktorską. Na samym początku nieco przerażający może być fakt, że pisanie pracy doktorskiej może zająć kilka najbliższych lat życia. Zadanie nie należy do prostych, ale nie musi być ono wcale tak trudne jak się wydaje.

Pisanie pracy doktorskiej może przebiegać dużo lepiej, jeżeli zaczniesz od wyboru dobrego tematu. Po pierwsze najlepiej skupić się na tym, co najlepiej znasz i lubisz. Zajmowanie się czymś, co lubimy wpływa korzystnie na nasze samopoczucie. Po drugie musisz wybrać temat, który nie został jeszcze przez nikogo opracowany i powinien to być temat użyteczny. Najlepiej skupić się na konkretnym zagadnieniu i spróbować je wyjaśnić w sposób, który wniesie cos nowego do świata nauki.

Kolejna ważna rzecz to plan działania. Postaraj się przygotować dokładny i szczegółowy plan działania na poszczególne zagadnienia wymagające wyjaśnienia. Z dobrym planem wszystko będzie pod kontrolą i okaże się o wiele prostsze. Rozporządzanie czasem w sposób umiejętny znacznie poprawi komfort pracy i jej ostateczny efekt będzie korzystniejszy. Plan powinien zawierać zarówno mniejsze jak i większe założenia do wykonania. Dzięki temu zawsze będziesz mieć poczucie małych i dużych sukcesów.

Nie zapominaj także, ze praca doktorska to nie jest tylko i wyłącznie samodzielne działanie. Zawsze należy korzystać z pomocy opiekuna. Dobra współpraca z opiekunem przyczyni się do tego, że pisanie pracy doktorskiej będzie o wiele przyjemniejsze niż się wydaje. W trudnych chwilach lub gdy pojawią się jakieś problemy opiekun pomoże swoim doświadczeniem.

Nie zapominaj także o tym by robić sobie przerwy od pracy. Odpoczynek jest także jednym z kluczowych aspektów pisania pracy doktorskiej. Pomoże on zregenerować siły, a także będzie doskonale motywował do dalszych działań, zwłaszcza jeżeli będzie miał formę nagrody po zamknięciu jakiegoś zagadnienia.

Praca doktorska to poważne zajęcie, ale jak widać może być to zadanie o wiele prostsze niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Wystarczy podejść do niego rzetelnie i już na samym starcie postarać się określić najważniejsze cele.

Jaką rolę odgrywa praca doktorska?

Dodano 7 sierpnia 2014, w Informacje, przez rzdoktoraty

Celem pracy doktorskiej jest zagwarantowanie takiego poziomu naukowego, który może być podstawą do nadania stopnia naukowego doktora. Dążenie do wykrycia pewnych zasad, praw czy reguł nie jest wcale takie łatwe jak może się wydawać. Materiał przygotowany do pracy powinien być odpowiednio dobrany, przeselekcjonowany i uporządkowany.

Można także powiedzieć, że praca doktorska ma charakter promocyjny. Jak by nie patrzeć praca jest główną podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora. Jednocześnie jest świadectwem posiadania przez autora umiejętności metodycznych w powiązaniu z określonym zasobem wiedzy z danej dyscypliny naukowej. Coraz częściej zwraca się także uwagę na przegląd literatury danego przedmiotu. Warto zatem nie tylko ograniczać się do piśmiennictwa rodzimego, ale również do dorobku światowego.

W pracy magisterskiej autor wypełnia własną inwencją ramy określone przez promotora, który po prostu wyznaczył problem, podał metody badawcze oraz nadzoruje przebieg pisania pracy. W przypadku pracy doktorskiej wymaga się od autora samodzielnego postawienia problemu, doboru materiału oraz wyboru odpowiednich metod opracowania. Pierwszym krokiem do napisania pracy doktorskiej powinna być inspiracja.

Otagowane:  

Napisz pracę doktorską na dobrym poziomie!

Dodano 2 sierpnia 2014, w Informacje, przez rzdoktoraty

praca-doktorskaZasadniczym celem pracy doktorskiej, zwanej też rozprawą lub dysertacją, jest zagwarantowanie takiego poziomu naukowego, który mógłby być podstawą do nadania stopnia naukowego doktora jej autorowi. Jest to więc praca naukowa, a od tego typu prac wymaga się widocznego dążenia do wykrycia zasad, reguł czy nawet praw. Materiał, na którym oparta jest praca, powinien być dobrany, przeselekcjonowany i uporządkowany. Dotyczy to zarówno literatury zwartej i czasopiśmienniczej, jak również materiałów empirycznych. Rozprawa doktorska ma być przykładem logicznego wywodu, jasnego wykładu i głęboko przemyślanej interpretacji uzyskanych wyników.

Praca doktorska ma również charakter promocyjny. Oznacza to, że jest ona podstawą (główną, zasadniczą) do nadania stopnia naukowego i jest świadectwem posiadania przez autora umiejętności metodycznych w powiązaniu z określonym zasobem wiedzy z danej dyscypliny naukowej. Coraz częściej zwraca się uwagę na retrospektywny i krytyczny przegląd wyselekcjonowanej literatury danego przedmiotu. Podkreśla się również, aby literatura nie ograniczała się do piśmiennictwa rodzimego, ale zawierała pozycje światowego dorobku przynajmniej z jednego obszaru językowego (anglosaskiego, niemieckiego, romańskeigo itp.).

Podstawą oceny wartości prac doktorskich są myśli autora, wyrażające się w ujmowaniu i interpretacji zjawisk. Przywiązuje się dużą wagę do walorów metodologicznych, ścisłości i poprawności wniosków.

W pracy magisterskiej autor wypełnia własną inwencją ramy nakreślone przez promotora, który wyznaczył problem, podał metody badawcze, rozplanował, kontrolował i nadzorował przebieg procesu pisania.

W pracy doktorskiej wymaga się od autora umiejętności postawienia problemu, doboru materiału badawczego i wyboru właściwych metod opracowania. Pomiędzy pracą magisterską a doktorską istnieje zasadnicza różnica, którą w uproszczeniu można przede wszystkim sprowadzić (choć nie tylko) do radykalnie zwiększonej samodzielności wyboru przedmiotu badań, metody realizacji, samodzielności ocen. Obok tej cechy rozprawa doktorska wyróżnia się sposobem ujęcia problemu w sensie szerokości i głębokości.

Wszystkie wymagania i atrybuty prac magisterskich muszą być oczywiście przestrzegane. Warto zatem przypomnieć sobie przed przystąpieniem do pisania rozprawy doktorskiej zasady opracowania prac magisterskich. Praca doktorska jest w gradacji wyższą formą pracy promocyjnej, stąd też wymagania są zdecydowanie większe.

Jeżeli nie wiesz jak się do tego zabrać to zacznij pierw od inspiracji. Czasami przytłaczająca pustka w głowie nie pozwala nawet zacząć, ale gdy już nabierzesz rytmu to wszystko zacznie się powoli układać.